ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

EUROBANK

IBAN:  GR61 0260 6450 0000 1020 0394 218

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:   0026.0645.01.0200394218

ΟΝ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΣΑΒΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ALPHA BANK: 

IBAN: GR38 0140 3390 3390 0200 2001 180

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  339.00.2002.001180

ΟΝ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:  ΣΑΒΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

IBAN: GR83 0171 8520 0068 5213 6597 122

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:   6852-136597-122

ΟΝ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΣΑΒΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΙΒΑΝ: GR84 0110 8700 0000 8700 0439 312

ΟΝ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΣΑΒΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ