ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

 

Κατηγορία πυρκαγιάς: Α Στερεά καύσιμα, Β Υγρά καύσιμα , C Αέρια καύσιμα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ του ΑΝΘΡΑΚΑ CO2

Κατηγορία πυρκαγιάς:  Β Υγρά καύσιμα , C Αέρια καύσιμα

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΥ

Κατηγορία πυρκαγιάς για ΑΦΡΟΥ: Α Στερεά καύσιμα, Β Υγρά καύσιμα 

Κατηγορία πυρκαγιάς για ΝΕΡΟΥ: Α Στερεά καύσιμα

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ