Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή
Τηλέφωνο Διαχειριστή
Διεύθυνση Πολυκατοικίας

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ (Α)
Α/Α Περιγραφή Κόστος
 
1. Καθαριότητα
2. ΔΕΗ
3. Νερό
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (Β)
Α/Α Περιγραφή Κόστος
 
1. Συντήρηση
2. Ηλεκτρικό
3.
4.
5.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Γ)
Α/Α Περιγραφή Κόστος
 
1. Καύσιμα
2. Συντήρηση
3.
4.
5.
Ώρες διαμερισμάτων:
(Μορφή: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΩΡΕΣ. Πχ: Α1-52.32, Α2-7.4, Β1-44.06)


ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (Δ)
Α/Α Περιγραφή Κόστος
 
1.
2.
3.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ε)
Α/Α Περιγραφή Κόστος
 
1.
2.
3.
Σχόλια